Teenused

Raamatupidamisteenus

 • Raamatupidamine vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja heale raamatupidamistavale
 • Algdokumentide kontroll ja sisestamine
 • Sularaha arvestus (kassa sissetuleku-väljaminekuorderid)
 • Põhivara arvestus
 • Käibemaksuarvestus ja KMD esitamine Maksu-ja Tolliametile
 • Ostu- ja müügireskontro
 • Arveldused aruandvate isikutega

Töötasu- ja maksuarvestus

 • TSD esitamine Maksu-ja Tolliametile
 • Palgalehtede koostamine
 • Maksekorralduste koostamine
 • Maksuaruandlus

KÜ arvestus

 • Näitude kogumine ja üüriarvestuse koostamine
 • Näitude alusel kulude ja üüriarvestuse analüüs
 • Üüriarvete väljastamine

Tööohutus

 • Ohutusjuhendite koostamine
 • Riskianalüüsi koostamine
 • Sisekontrolli läbiviimine